OVER

Copyright © All Rights Reserved

 

Activiteiten 2016

 

ENVAQUA werkgroep Biobased Technology

 

ENVAQUA is een branchevereniging onder de paraplu van de FME voor Nederlandse ondernemingen die actief zijn in de milieu- en watertechnologie. ENVAQUA heeft aan Innovem gevraagd om mee te denken over de opzet van een werkgroep Biobased Technology en daarvoor nieuwe leden te werven. De huidige groep bedrijven zal worden uitgebreid met bedrijven, die actief zijn op het gebied van groen gas, bioethanol, biomethanol, vetzuren, aquatische biomassa, eiwitextractie, grondstoffen voor bioplastics, biocomposieten, toepassingen in de chemie, vezeltoepassingen e.d.

Regio Emmen-Coevorden als hub voor groene grondstoffen.

 

Welke mogelijkheden liggen er om van de regio Emmen-Coevorden een overslagplaats te maken voor groene grondstoffen uit Oost-Europese landen? En welke mogelijkheden kun je dan bieden om die grondstoffen in de regio te verwerken tot materialen, die kunnen worden gebruikt in de chemische industrie of de bouw. Heeft het bedrijfsleven belangstelling hierbij aan te sluiten en er een concreet grensoverschrijdend project van te maken binnen het Europese Interreg Va programma? Dit zijn de vragen die centraal staan in een verkennend onderzoek dat Innovem uitvoert voor de provincie Drenthe. Het onderzoek past in het streven van de overheid en het bedrijfsleven om de groene chemie op het EMMTECH terrein in Emmen uit te bouwen en om de Euroterminal op het Nederlands-Duitse Europark in Coevorden als overslagstation te benutten in combinatie met bioraffinage activiteiten.

Stadsverwarming Vathorst

 

Innovem heeft onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de stadsverwarming van de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst (2000 woningen) te verduurzamen. Het blijkt mogelijk om duurzame warmte te leveren door de bestaande gasgestookte wkk uit te breiden met een houtsnipperketel. Door Innovem zijn Eneco en Bioforte met elkaar in gesprek gekomen over de technische en financiele mogelijkheden. Gebleken is dat de huidige subsidieregeling (SDE+) net niet voldoende mogelijkheden biedt voor realisatie. Bij een aanpassing van de regeling is dit de komende jaren wellicht toch mogelijk.

 

AllianderDGO (Duurzame Gebiedsontwikkeling)

 

AllianderDGO houdt zich bezig met de verduurzaming van bedrijventerreinen, woonlocaties en andere terreinen door gebiedseigenaren, overheden, aanbieders en gebruikers van duurzame energie met elkaar te verbinden. AllianderDGO legt infrastructuur aan voor het transport van onder meer restwarmte en biogas. Innovem ondersteunt AllianderDGO bij de ontwikkeling van een warmte- en/of biogasnet op bedrijventerrein Isselt te Amersfoort en bedrijventerrein Oostervaart te Lelystad.

 

Duurzaam Isselt

 

Bij de meeste bedrijven is er maar weinig aandacht voor verduurzaming (energiebesparing en duurzame energie), meestal door gebrek aan informatie, tijd of geld. Innovem onderzoekt samen met Vledder Projecten uit Soest de mogelijkheden om bedrijven op bedrijventerrein Isselt op een slimme manier te ontzorgen. Dit kan door scans aan te bieden en door te werken aan een interessant collectief aanbod van leveranciers en aandacht te besteden aan subsidies, financiele arrangementen e.d. We streven naar 30% besparing in 2020. De gemeente Amersfoort levert een financiele bijdrage aan de eerste fase van het project.

 

Overige projecten

 

Innovem werkt samen met andere bureau's op het gebied van duurzaam inkopen en innovatieve methodes om zonnepanelen te plaatsen op stortplaatsen.

Curriculum Vitae

Gerard Smakman

 

Vanaf 2010 was Gerard Smakman verbonden aan de Wageningen UR, onderdeel PPO te Lelystad. Daar vervulde hij de rol van business developer voor ACRRES, het toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Voor meerdere organisaties voerde hij onderzoek uit naar het concept biomassawerf voor regionale verwerking van groene grondstoffen.

 

Andere functies die hij vervulde:

 

- programma manager Energiewinning uit Afval en Biomassa bij Novem (voorloper RvO)

 

- directeur Energiebureau Overijssel

 

- senior adviseur afvalstoffen, bio-energie, biobased economy bij Grontmij en KplusV organisatieadvies

 

Gerard Smakman treedt op als docent voor Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE) voor de cursus duurzame energie, onderdeel bioenergie